Administratívne služby

Lepšie žiť

Písanie žiadostí pri čerpaní rôznych príspevkov, oslovovanie nadácií a pomoc pri hľadaní finančných prostriedkov pre zdravotne postihnutých občanov.

Poradenstvo v sociálnej oblasti zamerané pre rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného človeka.
Ukázanie možností financovania zdravotných a iných pomôcok.
Možnosť začlenenia rodiny do rôznych komunít, ktoré pomáhajú zlepšiť životnú situáciu celej rodiny.

Poradenstvo pre občianske združenia, chránené dielne a iné organizácie podporujúce zdravotne znevýhodnených občanov a ich rodinných príslušníkov.

Pomáham na základe vlastných skúseností. Viac tu.

 

Živnosť:
Kancelárske služby
Kancelárske a sekretárske služby
Kopírovacie a rozmnožovacie služby

 

FB: Iveta Bartalová

FB stránka