Pomoc a poradenstvo

Lepšie žiť

Poradenstvo v sociálnej oblasti zamerané pre rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného človeka.
Ukázanie možností financovania zdravotných a iných pomôcok.
Možnosť začlenenia rodiny do rôznych komunít, ktoré pomáhajú zlepšiť životnú situáciu celej rodiny.

Poradenstvo pre občianske združenia, chránené dielne a iné organizácie podporujúce zdravotne znevýhodnených občanov a ich rodinných príslušníkov.


 

Pomáham na základe vlastných skúseností. Viac tu.

 

FB: Iveta Bartalová

FB stránka