Ponúkam služby pre ľudí s ŤZP

Mám 20 ročné skúsenosti v starostlivosti o ťažko postihnutých ľudí, ktoré chcem uplatniť vo svojom podnikaní.

Starala som sa o svoju hendikepovanú dcéru a neskôr aj manžela a počas tohto obdobia som si uvedomila, že na trhu chýba poradenská činnosť pre rodiny, ktoré sa ocitnú v podobnej situácii, ktorú som prežívala aj ja sama.
Veľa som sa o starostlivosti naučila, doplnila som si potrebné vzdelanie v odbore opatrovateľstvo a vďaka svojej húževnatosti a neustálemu vyhľadávaniu informácií k danej problematike som ako dobrovoľníčka pracovala v občianskom združení, ktoré som sama založila, a ktoré pomohlo desiatkam rodín pri zabezpečovaní pomoci či poradenskej, finančnej alebo materiálnej a zlepšilo kvalitu života týchto rodín.


Táto práca je mojím poslaním a robím ju profesionálne a na trh prinášam kompletný balík služieb, ktoré viem ako podnikateľka poskytnúť.

  1. Pomoc a poradenstvo

Poradenstvo v sociálnej oblasti zamerané pre rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného človeka.
Ukázanie možností financovania zdravotných a iných pomôcok.
Možnosť začlenenia rodiny do rôznych komunít, ktoré pomáhajú zlepšiť životnú situáciu celej rodiny.

Poradenstvo pre občianske združenia, chránené dielne a iné organizácie podporujúce zdravotne znevýhodnených občanov a ich rodinných príslušníkov.

  1. Administratívne práce

Písanie žiadostí pri čerpaní rôznych príspevkov, oslovovanie nadácií a vytváranie verejných zbierok pre zdravotne postihnutých občanov.

  1. Opatrovateľstvo

Poskytovanie krátkodobých opatrovateľských služieb pre zdravotne ťažko postihnutých, ktoré by rodiny využívali na regeneráciu, návštevu lekára, prípadne vybavovanie žiadostí, kde je nutná ich fyzická prítomnosť.

/ túto činnosť považujem v mojom podnikaní za kľúčovú, nakoľko z vlastnej skúsenosti a prácou s rodinami postihnutých viem, aká potrebná je psychohygiena a vystúpenie z opatrovateľského stereotypu, aby človek nabral silu na zvládanie každodenných povinností v starostlivosti o zdravotne postihnutého člena rodiny/

Chcem byť nápomocná pri opatere človeka, ktorý je plne odkázaný na pomoc iných.

  1. Tvorba webových stránok

Tvorba webových stránok, písanie textov do printových a internetových medií, slúžiacich na získanie pomoci pre jednotlivé rodiny.


—————————————————————————————————————————-

Pracujem na živnosť:

Poskytovanie služieb osobného charakteru
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu
Vedenie domácnosti – obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti

Administratívne služby
Kancelárske a sekretárske služby
Kopírovacie a rozmnožovacie služby

Počítačové služby a služby súvosiace s počítačovým spracovaním údajov
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne dostupných zdrojov
Služby webového servera( poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia

—————————————————————————————————————————–

Kto najlepšie poradí a pochopí?
Ponúkam služby pre ľudí s ŤZP

Život očami anjela

FB: Iveta Bartalová

FB stránka