Ponúkam služby pre ľudí s ŤZP

Lepšie žiť

Mám 20 ročné skúsenosti v starostlivosti o ťažko postihnutých ľudí, ktoré chcem uplatniť vo svojom podnikaní.

Starala som sa o svoju hendikepovanú dcéru a neskôr aj manžela a počas tohto obdobia som si uvedomila, že na trhu chýba poradenská činnosť pre rodiny, ktoré sa ocitnú v podobnej situácii, ktorú som prežívala aj ja sama.
Veľa som sa o starostlivosti naučila, doplnila som si potrebné vzdelanie v odbore opatrovateľstvo a vďaka svojej húževnatosti a neustálemu vyhľadávaniu informácií k danej problematike som ako dobrovoľníčka pracovala v občianskom združení, ktoré som sama založila, a ktoré pomohlo desiatkam rodín pri zabezpečovaní pomoci či poradenskej, finančnej alebo materiálnej a zlepšilo kvalitu života týchto rodín.


Táto práca je mojím poslaním a robím ju profesionálne a na trh prinášam kompletný balík služieb, ktoré viem ako podnikateľka poskytnúť.

  1. Pomoc a poradenstvo

Poradenstvo v sociálnej oblasti zamerané pre rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodneného človeka.
Ukázanie možností financovania zdravotných a iných pomôcok.
Možnosť začlenenia rodiny do rôznych komunít, ktoré pomáhajú zlepšiť životnú situáciu celej rodiny.

Poradenstvo pre občianske združenia, chránené dielne a iné organizácie podporujúce zdravotne znevýhodnených občanov a ich rodinných príslušníkov.

  1. Administratívne práce

Písanie žiadostí pri čerpaní rôznych príspevkov, oslovovanie nadácií a vytváranie verejných zbierok pre zdravotne postihnutých občanov.

  1. Opatrovateľstvo

Poskytovanie krátkodobých opatrovateľských služieb pre zdravotne ťažko postihnutých, ktoré by rodiny využívali na regeneráciu, návštevu lekára, prípadne vybavovanie žiadostí, kde je nutná ich fyzická prítomnosť.

Chcem byť nápomocná pri opatere človeka, ktorý je plne odkázaný na pomoc iných.

  1. Tvorba webových stránok

Tvorba webových stránok, písanie textov do printových a internetových medií, slúžiacich na získanie pomoci pre jednotlivé rodiny.

 

 

 

Kto najlepšie poradí a pochopí?
Ponúkam služby pre ľudí s ŤZP

 

 

Život očami anjela

FB: Iveta Bartalová

FB stránka